🌿🌍 HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2024 🌍🌿

🌟 “Éteignez la lumière, éclairez l’avenir” (Tắt đèn, thắp tương lai) 🌟

Trái Đất đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều thiên tai, thảm họa. Sự thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm của con người khiến cho mẹ Thiên Nhiên trở nên bất lực và không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ được hơi thở và nguồn sống tươi mới của muôn loài. Chính vào giữa lúc tăm tối ấy, chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy những hệ lụy do chính chúng ta gây ra.

Mỗi năm vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3, hàng triệu người trên toàn thế giới tham gia vào chiến dịch ‘GIỜ TRÁI ĐẤT’ bằng cách tắt đèn, giảm thiểu sử dụng điện năng và hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường bằng việc giảm khí thải và tiết kiệm điện năng, mà còn là cơ hội để mỗi người chú trọng nhiều hơn đến việc bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên, để mỗi người nhớ rằng chúng ta đều có trách nhiệm hành động để giữ gìn, chung tay bảo vệ hành tinh xanh – nơi chúng ta gọi là NHÀ.

Nếu mỗi người nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày, chúng ta sẽ có thể giữ cho hành tinh trở nên xanh hơn, đẹp và bền vững hơn.

Cùng CELFA hưởng ứng “Giờ Trái Đất” và hành động bảo vệ Trái Đất từ những việc thật nhỏ nhé! 🌍🌿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *