Category Archives: Du học Pháp

Hệ thống giáo dục đại học tại Pháp

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan hệ thống giáo dục đại học tại Pháp cũng như một số yêu cầu khi đi du học. Chương trình đào tạo đa dạng Tại Pháp có khoảng 2,5 triệu sinh viên đang học Đại học. 12% trong số đó là các […]

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CECRL)

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues – CECRL là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, ou CECRL, est le résultat d’une longue étude européenne, entreprise en 1991. Le CECRL recommande un apprentissage basé à la fois […]

Danh sách các trường đại học hàng đầu ở Pháp

Sau đây là danh sách các trường đại học hàng đầu ở Pháp (bình chọn năm 2019) về đảm bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. 1. Ecole Polytechnique 2. CentraleSupélec 3. Université PSL (Paris Sciences & Lettres) 4. Sorbonne Université 5. Université de Montpellier 6. Ecole des Ponts Paris-Tech 7. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne […]