Học phí tại CELFA

Chính sách học phí

[Đang cập nhật. Các bạn học viên vui lòng liên hệ giáo vụ nhé!]

Học phí tại CELFA được áp dụng tùy theo trình độ từng lớp học (A1, A2, B1, B2, C1). Học viên sẽ được kiểm tra đầu vào để xác định trình độ lớp học tương ứng. 

Áp dụng 01 trong các chính sách giảm học phí của CELFA như sau :

  • Giảm 5% cho học viên mới.
  • Giảm 10% cho học viên cũ hoặc nhóm 3 học viên (lớp thường).
  • Giảm 15% cho nhóm 5 học viên (lớp thường).
  • Giảm 15% các lớp online.
  • Và các ưu đãi giảm giá theo sự kiện.

Chi tiết học phí các lớp tại CELFA (tại đây).

Thời gian học

Tiếng Pháp tổng quát

Các ngày : thứ 2-4 hoặc 3- 5

Ca 1 : 17g30 – 19g00

Ca 2 : 19g15 – 20g45

Tiếng Pháp tăng cường

Các ngày : thứ 2-4 hoặc 3-5

Thời gian : 17g30 – 20g30

Tiếng Pháp thiếu niên, thiếu nhi

Các ngày : thứ 2-4 hoặc thứ 3-5 : 17g30 – 19g00

Các ngày : thứ 7, chủ nhật : 9g00 – 10g30

Luyện thi DELF-DALF

Các ngày : thứ 2-4 hoặc 3-5

Thời gian : 19g15 – 20g45

Tiếng Pháp Biên dịch

Các ngày : thứ 2-6 hoặc 3-7

Thời gian : 18g15 – 20g45

Tiếng Pháp Phiên dịch

Các ngày : thứ 2-6 hoặc 3-7

Thời gian : 18g15 – 20g45

Tiếng Pháp chuyên ngành

Các ngày : thứ 2-4 hoặc 3-5

Thời gian : 19g15 – 20g45

Mỗi lớp được tổ chức từ 6 đến 15 học viên.