TCF (Test de Connaissance du Français)

TCF là bài kiểm tra chính thức của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn du học tại Pháp và một số quốc gia Pháp ngữ khác

Đọc thêm

TEF (Test d’évaluation de français)

TEF là bài kiểm tra kĩ năng tiếng Pháp quốc tế được lập ra và tổ chức thi bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Paris Ile-de-France.

Đọc thêm

DELF (Diplôme d’études en langue française)

DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản, từ A1 đến B2) là một hệ thống bằng kiểm tra khả năng Pháp ngữ của những người đang học tập tiếng Pháp. Bài thi được điều hành bởi CIEP (Trung tâm Sư phạm Quốc tế) trực thuộc Bộ Giáo dục Pháp.

Đọc thêm

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

DALF (Bằng tiếng Pháp chuyên sâu, C1 và C2) là văn bằng chính thức được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Bằng DALF đánh giá và chứng nhận khả năng tiếng Pháp của học viên. Các loại bằng DALF sẽ giúp bạn đánh giá khả năng tiếng Pháp của mình tùy theo mục đích cá nhân, học tập hay làm việc.

Đọc thêm