Hoạt động tiêu biểu của Celfa

Lịch sử hình thành

  • 2015 : Lên ý tưởng dự án.
  • 2016 : Xây dựng đội ngũ.
  • 2017 : Gọi góp vốn.
  • 2018 : Biên soạn chương trình đào tạo.
  • 2019 : Thực hiện dự án.
  • 2020 : Triển khai hoạt động tại Trung tâm CELFA.