Các lớp tiếng Pháp tại CELFA

Celfa cung cấp các khóa học tiếng Pháp được thiết kế phù hợp nhất cho nhiều đối tượng từ thiếu nhi, thiếu niên cho đến người lớn. Các khóa học CELFA gồm:

TIN TỨC

Thông tin cập nhật về CELFA, giảng dạy tiếng Pháp, tiếng Anh, đào tạo kỹ năng và các hoạt động ngoại khoá.

Blog