Câu hỏi thường gặp

1. Tôi sẽ ghi danh học từ trình độ nào ?

Bạn sẽ được làm bài test đầu vào để biết rõ trình độ hiện tại và đăng ký lớp học phù hợp.

2. Trong quá trình học, tôi có làm bài kiểm tra không ?

Đối với các lớp tổng quát : bạn sẽ có bài kiểm tra vào cuối khóa.

Đối với các lớp tăng cường : ngoài bài kiểm tra cuối khóa, bạn còn có bài kiểm tra quá trình.

3. CELFA tổ chức lớp cho độ tuổi nào ?

CELFA tổ chức các lớp dành cho 3 đối tượng :

Thiếu nhi : 6-10 tuổi.

Thiếu niên : 11-15 tuổi.

Người lớn : từ 15 tuổi trở lên.

Ngoài ra, các bạn thiếu niên cũng có thể theo học các lớp người lớn.

4. Học phí đã bao gồm tài liệu tham khảo ?

Bạn sẽ mua giáo trình (tài liệu gốc) tùy theo trình độ học và có ưu đãi giảm giá. Ngoài ra, giáo viên sẽ cung cấp thêm tài liệu tham khảo tùy theo nội dung giảng dạy.

5. CELFA có tổ chức các lớp trực tuyến ?

Chúng tôi có tổ chức các lớp 1 kèm 1 và trực tuyến qua Zoom, MS Teams, Google Meet, Skype, …

6. CELFA có giảm học phí cho học viên cũ ?

Bạn sẽ được giảm từ 5 đến 15% nếu ghi danh học tiếp hoặc ghi danh theo nhóm. Ngoài ra, CELFA có các chương trình giảm giá học phí tùy theo từng khóa học. Bạn tham khảo thêm thông tin trong mục học phí.