Celfacation – Trải nghiệm học tập thú vị của con

📚 Kiến thức không chỉ nằm duy nhất trên sách vở, nó còn là những trải nghiệm thực tế, được đúc kết qua quá trình trải nghiệm, tìm tòi và học hỏi không ngừng. CELFA luôn quan niệm rằng con trẻ chỉ được phát triển toàn diện khi kết hợp cân bằng giữa học và chơi, để con vừa không bị áp lực bởi việc học, vừa có thể khơi dậy đam mê và nguồn cảm hứng học tập của con.

✨Hạnh phúc nhất chính là thấy các con hào hứng, tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, để mỗi giờ học đều là khoảng thời gian thú vị nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *