Chứng chỉ tiếng Anh IELTS

IELTS

1. Có bao nhiêu dạng bài thi IELTS

Có 2 dạng bài thi: IELTS Học thuật IELTS Tổng quát. IELTS Học thuật sử dụng để theo học bậc đại học và sau đại học. Để tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp tại các quốc gia nói tiếng Anh. IELTS Tổng quát sử dụng để làm việc hoặc tham gia các khóa đào tạo về công việc tại một quốc gia nói tiếng Anh. Để nhập cư vào một quốc gia nói tiếng Anh. Để học tập hoặc tham gia chương trình đào tạo bậc phổ thông.

2. Hình thức thi

  • Có 2 hình thức thi chính là thi trên máy (computer-based test) và thi trên giấy (paper-based test) . 
  • Bài thi IELTS và IELTS dành cho UKVI  thực tế giống nhau về nội dung, giám khảo, cấu trúc bài thi, mức độ khó, cách thức chấm điểm, v..v… Điểm khác biệt duy nhất giữa hai loại bài thi là bài thi IELTS dành cho UKVI được tổ chức tại địa điểm thi có trang bị máy ghi hình và các máy quay theo dõi.
  • Phần thi Nghe, Đọc, Viết của tất cả các kỳ thi IELTS được thực hiện trong cùng một ngày. Thứ tự diễn ra của các phần thi Nghe, Đọc, Viết có thể thay đổi. Sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phần thi này. Phần thi Nói được thực hiện trong vòng một tuần trước hoặc sau các phần thi còn lại.

3. Cấu trúc bài thi

3.1. Bài thi Listening 

Bài thi Listening được chia thành 4 phần, kéo dài trong 40 phút. Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi có độ khó tăng dần:

✔ Phần 1: Nói về các tình huống đời thường trong cuộc sống

✔ Phần 2: Nói về các tình huống hướng dẫn và giới thiệu 1 chủ đề quen thuộc

✔ Phần 3: Nói về các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn.

✔ Phần 4: Nói về 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật

Bài nghe sẽ kéo dài trong 30 phút, thí sinh có 10 phút để điền vào phiếu đáp án và phiếu trả lời.

Từ năm 2020, bài thi Listening sẽ thay đổi cách gọi từ section thành Part và không có phần nghe ví dụ nữa nhé. Và trong mỗi bài, hướng dẫn thí sinh sẽ không đề cập đến số trang trên đề ví dụ như mở trang 3 trong đề và nhìn vào hình vẽ …
3.2. Bài thi Reading

Bài thi Reading diễn ra trong vòng 60 phút, thí sinh có 40 câu hỏi cần phải trả lời trong thời gian trên.

Trong khoảng thời gian đó, thí sinh phải đọc một đoạn văn dài khoảng 1500 từ về một vấn đề nào đó thường được trích từ một bài báo, tạp chí… và thường là một đề tài thảo luận.

Mỗi đoạn văn sẽ được chia thành các đoạn nhỏ tương đối đều nhau.

Ở phần thi này có sự khác biệt giữa 2 loại hình thi là Academic và General đó là nội dung bài đọc.

Trong khi bài đọc của Academic khá giống với một bài văn luận thì dạng General chủ yếu lại là đoạn văn miêu tả hội thoại cuộc sống hằng ngày ở các nước nói tiếng Anh.

3.3. Bài thi Writing
Tổng thời gian của bài thi Writing là 60 phút, thí sinh được chia thành 2 phần bao gồm:

✔ Phần 1: Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn dài khoảng 150 từ mô tả và giải thích về các bảng biểu, số liệu, biểu đồ, bản đồ… mà đề bài đưa ra.

Riêng với General thì phần thi này sẽ viết một lá thư để gửi cho một ai đó.

Đây là các dạng bài thường gặp trong Task 1 Academic

✔ Phần 2: Nhiệm vụ của thí sinh là phải viết một đoạn văn dài khoảng 250 từ để đưa ra một quản điểm, sự việc hay vấn đề nào đó. Bên cạnh đó, thí sinh cần đưa ra các quan điểm cá nhân hoặc trích dẫn kèm các tình huống, ví dụ… để bảo vệ các quan điểm cá nhân đó.

IELTS không có đậu – trượt, trên phiếu kết quả (giấy chứng nhận kết quả thi IELTS) ghi các thông tin gồm điểm thành phần từng kĩ năng và điểm tổng của toàn bộ kĩ năng. Thang điểm của IELTS được ghi là từ 1-9 và được làm tròn đến 0,5. Qua kết quả của thi IELTS người ta sẽ xếp loại như sau:

✔ 0 – Bỏ thi

✔ 1.0: Không biết sử dụng

✔ 2.0: Kém

✔ 3.0: Cực kỳ hạn chế

✔ 4.0: Hạn chế

✔ 5.0: Bình thường

✔ 6.0: Khá

✔ 7.0: Tốt

✔ 8.0: Rất tốt

✔ 9.0: Thông Thạo