Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh dành cho đối tượng không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nhưng có nhu cầu sinh sống và làm việc trong môi trường quốc tế.Chứng chỉ TOEIC chỉ có giá trị trong vòng 2 năm tính từ ngày thi. 

 

 • TOEIC có 02 dạng là TOEIC Listening & Reading truyền thống và TOEIC Speaking & Writing với ưu điểm có thể đánh giá tổng thể cả 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
 • Nghe: 100 câu (45 phút) và Đọc: 100 câu (75 phút)
 • Nói: 11 câu (20 phút) và Viết: 8 câu (60 phút)
 • Bài thi Toeic được tính dựa trên thang điểm từ 0 đến 990, nhằm đánh giá trình độ Tiếng Anh giao tiếp cho người dự thi từ sơ cấp đến thành thạo.
 • Ở bài thi bằng Toeic 2 kỹ năng, người thi sẽ được đánh giá kỹ năng Listening và Reading trong vòng 2 giờ, với 45 phút cho phần thi Listening và 75 phút cho phần thi Reading. Tổng cộng sẽ có 200 câu hỏi cho cả 2 bài thi này.
 • Mục tiêu bài thi
 • Mục tiêu của bài thi là đánh giá 2 kỹ năng Nghe và Đọc hiểu của người thi dựa trên các bài nghe và đọc với nội dung gần gũi xoay quanh các tình huống xảy ra trong đời sống hằng ngày và trong công việc. Chính vì vậy người thi không nhất thiết phải thực sự am hiểu về lĩnh vực kinh doanh hoặc các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao.
 • Cụ thể, kỹ năng Listening phục vụ cho những cuộc hội thảo, hội nghị từ xa, trò chuyện trực tiếp hoặc các cuộc trò chuyện qua điện thoại. Còn kỹ năng Reading phục vụ cho việc đọc và viết email, báo cáo hoặc các hình thức thư từ kinh doanh khác.
 • Cấu trúc bài thi
 • Về cấu trúc thì bài thi TOEIC 2 kỹ năng gồm 100 câu hỏi cho phần Listening và 100 câu hỏi cho phần Reading. Tổng số điểm cho cả 2 phần là 10 đến 990 điểm.
 • Kỹ năng Listening: Có tổng cộng 4 phần thi (Part 1 – Part 4) và người thi được yêu cầu phải nghe các đoạn mô tả, nghe các cuộc hội thoại và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đã nghe.
 • Kỹ năng Reading: Có tổng cộng 3 phần thi (Part 5 – Part 7). Sau khi đã hoàn thành phần thi Listening thì người thi sẽ chuyển sang làm phần thi này. Người thi được yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành câu, đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan đến một số nội dung đã đọc.
 • Bài thi lấy chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng này ra đời sau bài thi 2 kỹ năng và được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 11 năm 2009. Ngoài 2 kỹ năng là Listening và Reading thì người thi sẽ được kiểm tra cả Writing và Speaking.
 • Bài thi bao gồm 2 phần trong đó phần 1 có hình thức thi, thời gian thi và số câu hỏi tương tự ở dạng TOEIC 2 kỹ năng. Ở phần 2 người thi sẽ được đánh giá kỹ năng Writing và Speaking diễn ra trong tổng 80 phút với 20 phút cho phần thi Speaking và 60 phút cho phần thi Writing.
 • Mục tiêu của bài thi TOEIC 4 kỹ năng là đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Anh của người học trên đầy đủ 4 phương diện nghe, nói, đọc viết.
 • Phần thi Speaking sẽ đánh giá phát âm, ngữ điệu, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp và các nội dung người thi diễn đạt trong quá trình nói.
 • Phần thi Writing sẽ kiểm tra khả năng miêu tả hình ảnh, viết thư và lập luận về các vấn đề xảy ra trong đời sống hằng ngày và trong công việc.

Bài thi này sẽ kiểm tra 4 kỹ năng của người thi là Listening, Reading, Speaking và Writing. Số điểm cho từng phần thi này là từ 0 điểm đến 200. Cụ thể 2 phần thi Writing và Speaking sẽ có nội dung như sau:

Kỹ năng Speaking: Bao gồm 11 câu hỏi dưới dạng 6 yêu cầu. Nội dung phần thi Speaking xoay quanh các tình huống trong đời sống hằng ngày hoặc trong công việc. Bài thi này đánh giá phát âm, ngữ pháp, ngữ điệu và sự đa dạng trong cách sử dụng từ vựng và cách diễn đạt khi nói của người thi. Kỹ năng Writing: Bao gồm 8 câu hỏi dưới dạng 3 yêu cầu và kéo dài trong 60 phút. Phần thi này nằm kiểm tra khả năng miêu tả hình ảnh, viết thư và lập luận của người thi về một vấn đề trong bối cảnh trong đời sống hằng ngày và trong công việc. 

Bài thi Toeic được tính dựa trên thang điểm từ 0 đến 990, nhằm đánh giá trình độ Tiếng Anh giao tiếp cho người dự thi từ sơ cấp đến thành thạo.

– TOEIC 100 – 300 điểm: Trình độ cơ bản. Khả năng giao tiếp tiếng Anh kém.

– TOEIC 300 – 450 điểm: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh mức độ trung bình. Là yêu cầu đối với học viên tốt nghiệp các trường nghề, cử nhân các trường Cao đẳng (hệ đào tạo 3 năm).

– TOEIC 450 – 650 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá. Là yêu cầu chung đối với SV tốt nghiệp Đại học hệ đào tạo 4-5 năm; nhân viên, trưởng nhóm tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

– TOEIC 650 – 850 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Là yêu cầu đối với cấp trưởng phòng, quản lý điều hành cao cấp, giám đốc trong môi trường làm việc quốc tế.

– TOEIC 850 – 990 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Sử dụng gần như người bản ngữ dù tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

 Điểm bài thi được tính dựa trên dựa trên số lượng câu đúng và không trừ điểm ở câu trả lời sai. Thang điểm TOEIC cho từng phần Listening và Reading là 495 là tối đa. Và tổng điểm cho cả 2 phần thi là 990.